Endüstri 4.0, birçok teknolojik kavramı içerisinde barındıran ve bunların bir bütün olarak uygulanmasıyla ulaşılabilecek olan bir vizyondur. Söz konusu teknolojik kavramların en önemlilerinden bir tanesi de dijitalizasyondur. PwC’nin 2016 yılında, 26 ülkede 9 farklı sektörden 2000’in üzerinde şirketle yapmış olduğu Endüstri 4.0 çalışmasında; araştırmaya katılan şirketlerin %33’ü kendilerini yüksek seviyede dijitalleşmiş olarak görmektedir.5 yıl içerisinde ise bu şirketlerin %72’si üst seviyede dijitalleşmiş olmayı beklemektedir.

BÜYÜK DEĞİŞİM NELER GETİRECEK?

Kuşkusuz şu anda küresel ekonomide büyük bir değişim yaşanıyor.Bu konuda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başkanı Klaus Schwab ‘4.Endüstriyel Devrim’ adında bir kitap yazdı.

YENİ MESLEKLER DOĞACAK

Dijitalleşme ve 4.Sanayi Devrimi geleceğin meslekleri önemli ölçüde etkileyecek.Bu değişime bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe her an hayatımızda  değişiklikler oluyor ve bu artarak devam edecek.Evet, bazı günümüz mesleklerinin sonu gelecek ama bir sürü yeni meslek de ortaya çıkacak.

TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?

Bu konuda en büyük yol gösterici olan tarihtir. 20.yüzyılın başlarında da dünya benzer bir ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinden geçti.Bunun sonucu olarak bazı meslek grupları tamamen yok olurken bazılarına olan ihtiyaç arttı.Geleceğin dünyasında, üretim ve dağıtım süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri önemli bir yere sahip olacak

YENİ BECERİLERE SAHİP İNSAN İHTİYACI

Tüm bu akıllı sistemlerin birlikte uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak becerilere sahip insanlara ihtiyacımız olacak. Yaratım, geleceği şekillendirme ve süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetebilmek için insan gücüne olan ihtiyacımız her şekilde devam edecek.